• Wybierz język :
  • EN
  • PL

Otwarty panel dyskusyjny - akceptacja społeczna dla energetyki jądrowej

24.08.2016

W dniu 23 sierpnia we współpracy z PGE Ej 1 Sp. z o.o., oraz www.swiadomieoatomie.pl w zlokalizowanym na terenie zawodów „Riders Club”, będącym miejscem spotkań uczestników zawodów, zorganizowaliśmy otwarty panel dyskusyjny pod hasłem „Akceptacja Społeczna dla Energetyki Jądrowej”.


Dyskusja pomiędzy uczestnikami panelu, zawodnikami różnych narodowości, mieszkańcami gminy oraz turystami, będąca wymianą poglądów, wspartą informacjami zawartymi w dostarczonych przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. materiałami, przyczyniła się do przybliżenia tematu energetyki jądrowej oraz zweryfikowania obiegowych opinii związanych z planami budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Podsumowując, jesteśmy przekonani, że tylko wiedza, a nie powierzchowne opinie, mogą kształtować stosunek ludzi do energetyki jądrowej, przełamywać związane z nim stereotypy i wskazywać nowe ścieżki rozwoju dla sektora energetycznego w Polsce.

  • Stadnina Koni Ciekocinko
  • Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo
footer_logo

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo